Απόφοιτος της Σχολής Αργυροχρυσοχοΐας Στεμνίτσας. Στη δουλειά της συχνά επικεντρώνεται σε μία λεπτομέρεια ή ένα γεωμετρικό μοτίβο και επαναλαμβάνοντάς το δημιουργεί σχέδια για τα νέα της κοσμήματα. Συνεργάζεται με την ACT – Στέγη Αργυροχρυσοχοΐας Στεμνίτσας, μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση για μαθητές και πρόσφατους αποφοίτους της Σχολής  Αργυροχρυσοχοΐας Στεμνίτσας με σκοπό την προώθηση του έργου τους και την επαγγελματική τους εκπαίδευση, αλλά και ταυτόχρονα την υποστήριξη της Σχολής.

Εργα δημιουργου