ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ – ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Καλώς ήρθατε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Το κείμενο αυτό θέτει τους όρους που διέπουν τη χρήση του παρόντα διαδικτυακού τόπου και την πραγματοποίηση κάθε συναλλαγής μέσω του τόπου αυτού. Καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους αυτούς και να προβείτε στη χρήση του διαδικτυακού τόπου και στην αγορά προϊόντων μέσω αυτού, μόνο εφόσον συμφωνείτε με το περιεχόμενό τους. Οι όροι του παρόντος δεν θίγουν τα νόμιμα δικαιώματά σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σε σχέση με τους όρους και προϋποθέσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email [email protected] ή να μας τηλεφωνήσετε στο +30 2281084935.

Πληροφορίες σχετικά με εμάς

Το ηλεκτρονικό κατάστημα velli.gr ανήκει στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία “Δάφνη Βέλλη”, με ΑΦΜ 107362674, ΔΟΥ Σύρου. Η διεύθυνση έδρας της επιχείρησής μας είναι Πρωτοπαπαδάκη 10, Ερμούπολη – Σύρος, Τ.Κ. 84100 (τηλέφωνο επικοινωνίας +302281084935, email [email protected]).

Γενικά

Οι Όροι και Προϋποθέσεις του παρόντος δεν μπορούν να τροποποιηθούν ή να αλλαχθούν χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της επιχείρησης. Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις και η πολιτική η οποία περιλαμβάνεται σε αυτούς, θα εφαρμόζονται σε κάθε επικοινωνία, σχέση και συναλλαγή που διέπει εσάς και την επιχείρηση. Οποιοιδήποτε άλλοι όροι και προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς.
Οι χρήστες της ιστοσελίδας καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης και να προβούν σε χρήση των υπηρεσιών της μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως. Κάθε χρήστης με τη χρήση/επίσκεψη του, τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης, αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται , χωρίς καμία εξαίρεση και παραιτείται από κάθε αξίωση ήθελε προκύψει από την επίσκεψή του στην ιστοσελίδα. Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με αυτούς τους όρους οφείλει να απόσχει από τη χρήση της ιστοσελίδας και από κάθε συναλλαγή με αυτήν. Η χρήση της ιστοσελίδας και η υποβολή παραγγελίας συνεπάγονται την αποδοχή της παρούσας Σύμβασης και όλων των όρων αυτής.
Οι εν λόγω Όροι και Προϋποθέσεις μπορούν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση να τροποποιηθούν. Οι ισχύοντες Όροι και Προϋποθέσεις είναι αυτοί που βρίσκονται σε ισχύ κατά τη στιγμή της παραγγελίας σας. Τυχόν αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις είναι δυνατές και οι χρήστες της ιστοσελίδας φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η χρήση της ιστοσελίδας μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.
Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της χωρίς καμία προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
Με την αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων και με την υποβολή παραγγελίας εγγυάστε ότι είστε άνω των 18 ετών και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα για να μπορείτε να καταρτίζετε και να συμβάλλεστε σε νομικές συμβάσεις κατά τον ισχύων νόμο. Αν δεν κατέχετε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.
Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων.
Για κάθε διαφορά που ανακύπτει από ή σε σχέση με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, αρμόδια είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της έδρας της επιχείρησης.

Περιορισμός ευθύνης

Κύριο μέλημά μας είναι η αναλυτική περιγραφή των αντικειμένων και οι φωτογραφίες να πλησιάζουν όσο γίνεται περισσότερο στην πραγματικότητα, ωστόσο κείμενα και φωτογραφίες δεν είναι δεσμευτικά για την επιχείρηση και δεν αποτελούν συμβόλαιο με τους πελάτες. Η επιχείρηση θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο μέτρο του εφικτού, ώστε να περιλαμβάνει στην ιστοσελίδα της όσο το δυνατό πιο ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες, ωστόσο, δεν δίνει κανενός είδους εγγύηση ούτε έχει οποιαδήποτε υπόσχεση αναφορικά με την ανά πάσα στιγμή ακρίβεια, ενημερότητα ή πληρότητα του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει τυχόν λάθη ή να αλλάξει ή να ενημερώσει τη σελίδα ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Η επιχείρηση δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων προϊόντων. Ωστόσο, δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης δε φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που μπορεί να παρουσιασθούν στους χρήστες, όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους σε αυτή και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, η επιχείρηση δε φέρει ουδεμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα αθέμιτες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες, που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της.
Όπου ο παρών διαδικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, η ιστοσελίδα velli.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές αποκλειστικά με δική του επιλογή και ευθύνη.

Υποχρεώσεις χρήστη

Ο χρήστης της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος velli.gr αναγνωρίζει ρητώς την υποχρέωσή του προς παροχή, όταν του ζητείται, μόνο αληθών, ακριβών και έγκυρων στοιχείων, ώστε να μην παρακωλύει το έργο του καταστήματος. Ο χρήστης δεσμεύεται να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την συμπεριφορά στο Διαδίκτυο, ειδικότερα δε την νομοθεσία που αφορά στην μετάδοση των ηλεκτρονικών δεδομένων.
Οι χρήστες δεν δικαιούνται να μεταδίδουν εσωτερικές πληροφορίες και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος συναλλακτικών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας, ούτε πληροφορίες που παραβιάζουν οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα και μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.

Πνευματικά δικαιώματα

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π., ανήκει σε αυτό και προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος και οι παρεχόμενες υπηρεσίες διατίθενται αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση από τους χρήστες. Ως εκ τούτου κανένα στοιχείο που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα δεν δύναται να αποτελέσει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, αναπαραγωγής/αναδημοσίευσης ή αναμετάδοσης με κανένα τρόπο, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της επιχείρησης.
Προστασία προσωπικών δεδομένων
Η ιστοσελίδα δεσμεύεται έναντι των χρηστών της ότι εφαρμόζει τις νομικές διατάξεις που αφορούν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και ότι δεν πρόκειται να δημοσιοποιήσει ή να διοχετεύσει στοιχεία των πελατών της σε τρίτους, χωρίς ρητή έγγραφη συγκατάθεση των χρηστών.
Ασφάλεια συναλλαγών
Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL. Η ιστοσελίδα velli.gr χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο ασφαλείας Comodo Secure SSL για ασφαλείς εμπορικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου.

Η ιστοσελίδα δεν έχει πρόσβαση στα τραπεζικά σας δεδομένα, και δεν αποθηκεύει πληροφορίες σχετικές με την τράπεζα σας ή με την χρεωστική ή πιστωτική σας κάρτα.

Αρχεία αναγνώρισης – «Cookies»

Στην προσπάθειά μας να σας προσφέρουμε ποιοτικότερες υπηρεσίες χρησιμοποιούμε cookies στην ιστοσελίδα μας. Τα αρχεία αναγνώρισης «Cookies» είναι αυτοεγκαθιστώμενα αρχεία κειμένου, με σύντομο περιεχόμενο, που αποθηκεύονται επιτρεπτά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, που επισκέπτεται έναν δικτυακό τόπο. Τα αρχεία «Cookies» αποστέλλονται από έναν δικτυακό τόπο προς τον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη κατά την πρώτη επίσκεψή του σε αυτόν και ακολουθούν αντίστροφη πορεία κατά τις επόμενες επισκέψεις του χρήστη στον ίδιο δικτυακό τόπο. Τα «Cookies» που προέρχονται από τον παρόντα δικτυακό τόπο χρησιμεύουν στην αναγνώριση του χρήστη και μέσω στατιστικών δεδομένων στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του δικτυακού τόπου προς αυτόν, όπως με την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών. Η αβλαβής για τον χρήστη συλλογή μη προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων που δεν αποκαλύπτουν σε καμία περίπτωση την ταυτότητά του, συμβάλει στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του δικτυακού μας τόπου μέσω στατιστικών αξιολογήσεων και συγκριτικών παρατηρήσεων, στην ταχύτερη διεκπεραίωση των παραγγελιών του χρήστη και στην εν γένει βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που παρόντος δικτυακού τόπου. Η τεχνικής φύσης αποθήκευση αρχείων «Cookies» επιτρέπεται με τη συγκατάθεση του χρήστη η οποία μπορεί να δίδεται μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων στο φυλλομετρητή ιστού (browser) ή μέσω άλλης εφαρμογής, για τους σκοπούς της διαβίβασης μιας επικοινωνίας ή της παροχής υπηρεσίας που ρητά έχει ζητήσει ο χρήστης (αρθρ. 4, περ. 5, ν. 3471/2006). Τυχόν χρήση αρχείων «Cookies» για διαφημιστικούς σκοπούς γίνεται στα πλαίσια που ορίζει ο νόμος. Ο χρήστης δύναται να διαγράψει οποτεδήποτε τα αρχεία «Cookies» από τον τερματικό εξοπλισμό του.

Αγορά προϊόντων

Η διαδικασία της παραγγελίας των προϊόντων είναι απλή: επιλέγετε το/τα προϊόν/προϊόντα που επιθυμείτε, την ποσότητα και το χρώμα (εφόσον το προϊόν διατίθεται σε περισσότερα του ενός) και κάνετε κλικ στο κουμπί “Προσθήκη στο καλάθι”. Όταν τελειώσετε τις αγορές σας, κάνετε κλικ στο κουμπί “Ολοκλήρωση Παραγγελίας” και ακολουθείτε τα υποδεικνυόμενα βήματα. Όταν ολοκληρώσετε επιτυχώς την παραγγελία σας, θα λάβετε επιβεβαιωτικό email. Αν χρειάζεστε βοήθεια για να καταχωρήσετε την παραγγελία σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Η αποδοχή μιας παραγγελίας δε συνεπάγεται νομικά την κατάρτιση της σύμβασης πώλησης της και διατηρούμε το δικαίωμα να σας ενημερώσουμε ότι η παραγγελία σας δεν είναι δυνατόν να διεκπεραιωθεί. Η παραγγελία ολοκληρώνεται με την παράδοση σε εσάς του παραγγελθέντος προϊόντος.

Σκόπιμο είναι να γνωρίζετε ότι η παραγγελία σας ενδέχεται να καθυστερήσει για τους ακόλουθους λόγους:
– Το προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή μας. Στην περίπτωση αυτή, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικώς ή/και μέσω e-mail προκειμένου να συνεννοηθούμε για το τί θέλετε να γίνει. Θα θέλαμε να έχετε υπόψιν σας ότι λόγω του ότι τα προϊόντα μας είναι χειροποίητα, ο χρόνος διαθεσιμότητας για κάθε προϊόν είναι διαφορετικός.
– Το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο. Στην περίπτωση αυτή, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, τηλεφωνικώς ή/και μέσω e-mail, για να σας προτείνουμε κάποια εναλλακτική λύση.
– Λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και την παράδοση της παραγγελίας σας. Στην περίπτωση αυτή, θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας, τηλεφωνικώς ή/και μέσω email, για να επιβεβαιώσουμε αν ακόμα επιθυμείτε την ολοκλήρωση της παραγγελίας υπό αυτές τις συνθήκες.
– Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και μέσω email επικοινωνία μαζί σας (εάν π.χ. προκύψει κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή π.χ. τα στοιχεία που καταχωρήσατε δεν είναι ορθώς καταχωρημένα ή ενημερωμένα.

Εάν παραγγείλετε ένα προϊόν όπου στο σημείο  των διαθέσιμων τεμαχίων του αναγράφεται “Σύντομα διαθέσιμο”, θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσής του. Θα θέλαμε να έχετε υπόψη σας ότι λόγω του ότι τα προϊόντα μας είναι χειροποίητα, ο χρόνος διαθεσιμότητας για κάθε προϊόν είναι διαφορετικός.

Στις αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Τρόποι πληρωμής

Οι αγορές μπορούν να πραγματοποιηθούν με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:

Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησής μας

ALPHA BANK
Αριθμός λογαριασμού: 626002330003525
IBAN: GR2801406260626002330003525
Δικαιούχος: Δάφνη Βέλλη

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Αριθμός λογαριασμού: 46900174262
IBAN: GR1201104690000046900174262
Δικαιούχος: Δάφνη Βέλλη

Παρακαλούμε ενημερώστε μας μέσω email στο [email protected] για την πραγματοποίηση της κατάθεσης, επισυνάπτοντας, αν είναι δυνατόν, την απόδειξη κατάθεσης. Εναλλακτικά, μπορείτε να μας ενημερώσετε τηεφωνικά στο +30 2281084935.
Σε κάθε περίπτωση, στην αιτιολογία της κατάθεσης παρακαλείστε να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμό σας. Η επεξεργασία και εκτέλεση της παραγγελίας σας θα πραγματοποιηθούν μόνον εφόσον λάβουμε γνώση της κατάθεσης της αξίας της παραγγελίας σας με ένα από τους παραπάνω τρόπους.

Με χρέωση της πιστωτικής / χρεωστικής σας κάρτας
Η ιστοσελίδα velli.gr δέχεται χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες Visa, Master, Maestro, Diners Club, American Express.
Η ιστοσελίδα δεν έχει πρόσβαση στα τραπεζικά σας δεδομένα, και δεν αποθηκεύει πληροφορίες σχετικές με την τράπεζα σας ή με την χρεωστική ή πιστωτική σας κάρτα.

Με χρήση του Paypal
Εάν είστε χρήστης με λογαριασμό PayPal, μπορείτε να να πληρώσετε αφού συνδεθείτε με το λογαριασμό σας.

Με αντικαταβολή
Η δυνατότητα πληρωμής με αντικαταβολή παρέχεται για τις αγορές εντός της ελληνικής επικράτειας (δείτε την ενότητα Τρόποι και κόστος αποστολής για το σχετικό κόστος επιβάρυνσης). Στην περίπτωση της πληρωμής μέσω αντικαταβολής ο χρήστης δεσμεύεται (α) για την εξόφληση του συνόλου της παραγγελίας και (β) για την τήρηση της συμφωνίας παράδοσης με την εταιρεία ταχυμεταφορών.

Έκδοση παραστατικών

Όποιο τρόπο πληρωμής και να επιλέξετε, υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης είτε απόδειξης λιανικής πώλησης είτε τιμολογίου. Για την πραγματοποίηση των πωλήσεων το ηλεκτρονικό κατάστημα ζητά από εσάς προσωπικά στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, αριθμό τηλεφωνικής επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο χρήστης οφείλει να παρέχει αληθινά και ακριβή στοιχεία. Για την έκδοση τιμολογίου (για εταιρείες και ελεύθερους επαγγελματίες) θα σας ζητηθούν επιπλέον: επωνυμία εταιρείας, ΑΦΜ, ΔΟΥ και επάγγελμα για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, σας δίνεται η δυνατότητα να εκτυπώσετε ένα δελτίο παραγγελίας, ώστε να έχετε εικόνα της παραγγελίας σας. Το δελτίο παραγγελίας δε συνιστά νόμιμο παραστατικό για φορολογική χρήση. Το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (η απόδειξη ή το τιμολόγιο) αποστέλλεται με την παραγγελία σας.

Συσκευασία δώρου

Εφόσον επιθυμείτε να προσφέρετε κάποιο προϊόν που αγοράσατε ως δώρο, θα χαρούμε να σας το αποστείλλουμε σε συσκευασία δώρου, χωρίς επιπλέον χρέωση! Απλά, ενημερώστε μας σχετικά στο πεδίο “Παρατηρήσεις παραγγελίας” και θα το παραλάβετε έτοιμο σε συσκευασία δώρου.

Δωρεάν Service

Εάν εντοπίσετε κάποιο κατασκευαστικό ελάττωμα σε κόσμημα που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή θέλετε να τροποποιήσετε ελαφρώς ένα κόσμημα που επιθυμείτε, αναλαμβάνουμε να το επιδιορθώσουμε ή να το τροποποιήσουμε για εσάς δωρεάν.
Οι εργασίες που μπορούμε να αναλάβουμε και να σας προσφέρουμε δωρεάν είναι εργασίες που γίνονται χειροποίητα και δεν περιλαμβάνουν ειδικές κολλήσεις (π.χ. ασημοκόλληση)  ή χρήση ειδικών μηχανημάτων κοσηματοποιίας.
Η υπηρεσία του δωρεάν service δεν καλύπτει περιπτώσεις φυσιολογικής φθοράς λόγω χρήσης ή χρόνου, καθώς και οποιαδήποτε ζημιά από μη φυσιολογική ή κακή χρήση των κοσμημάτων.
Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email [email protected] ή να μας τηλεφωνήσετε στο +30 2281084935 για να δούμε μαζί το είδος της φθοράς και τις λύσεις που μπορούμε να σας προσφέρουμε.